Zarejestruj się

Hasło dostępu do konta, login to adres email

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez firmy TEILE.COM Tomasz Napieralski i TEILE.COM Kinga Krauz-Napieralska (RODO)


Nie muszą Państwo akceptować żadnych zgód czy też zmian. Wystarczy, że zapoznają się Państwo z poniższymi informacjami. Państwa dane traktujemy jako poufne i możemy udostępnić je tylko podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania czy organom nadzoru).

Dlaczego o tym piszemy?

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”), informujemy o tym w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników serwisu TEILE.COM

Administrator danych osobowych – dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych są wspólnie:

TEILE.COM, właściciel: Tomasz Napieralski
ul. Fabryczna 5
PL-67-100 Nowa Sól (23 km od Zielonej Góry)
Tel. +48 68 4009 911 (pn.–pt. 9–17)
Fax +48 68 325 70 28
Email: [email protected]
NIP: PL 9290002608.

TEILE.COM, właściciel: Kinga Krauz-Napieralska
Spremberger Str. 42
D-03130 Spremberg OT Sellessen
Tel. +49 356 3348 911 0 (pn.–pt. 9–17)
Fax +49 356 3348 911 9
Email: [email protected]

Źródło i sposób pozyskania danych

Zamieszczone poniżej informacje mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez TEILE.COM Tomasz Napieralski otrzymanych z formularzy elektronicznych, w ramach zamówień dokonanych w sklepie online TEILE.COM, na portalach aukcyjnych lub drogą tradycyjną, w ramach umów z klientami, w czasie działań marketingowych, zakupowych lub sprzedażowych i negocjacji.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jej dostarczenia i rozliczenia, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
 2. obsługi zapytań i kontaktów biznesowych, których realizacja jest prawnie uzasadniona interesem administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług, a także umacnianie już istniejących relacji biznesowych i budowanie nowych. Przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody wobec takiego rodzaju przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),
 3. obsługi reklamacji i skarg wymaga Państwo dobrowolnej zgody, którą można cofnąć, lecz jej wycofanie będzie skutkować nie otrzymaniem odpowiedzi (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
 4. przechowywania dokumentacji i spełnienia obowiązków prawnych ciążących na TEILE.COM będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte na fakturach, księgach rachunkowych i innych dokumentach potwierdzających zawarcie i realizację umowy (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO),
 5. przesyłania informacji marketingowych tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia takiej zgody przez zapisanie się na newsletter (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO),
 6. monitorowania i poprawy jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

W świadczeniu usług korzystamy z tzw. procesorów danych. Są nimi podmioty, które wspierają nas w procesach informatycznych, biznesowych, płatniczych czy logistycznych.

W większości przypadków podanie danych jest dobrowolne. Czasami jeśli jest to wymagane wyraźnie to wskazujemy.

Państwa dane osobowe będziemy przechowywali nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia danego celu np. do czasu zakończenia realizacji umowy i tylko do czasu cofnięcia przez Państwa takiej zgody. Natomiast okres przetwarzania na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń prawnych przedawnia się z upływem podstawy do wniesienia roszczeń lub archiwizowania dokumentów na potrzeby realizacji przepisów prawa i jest nie dłuższy niż 10 lat.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów TEILE.COM. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres [email protected].

Niepodanie danych – konsekwencje

Część danych jest dobrowolna i nie ma konieczności ich podawania, a niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych skutkuje zablokowaniem formularza i brakiem możliwości np. zapisania się do newslettera, lub brakiem możliwości nawiązania z Państwem kontaktu w przyszłości. Jeśli są Państwo stroną umowy lub zamówienia zawartego z TEILE.COM podanie danych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

Uprawnienia

przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do danych;
 2. modyfikacji danych;
 3. żądania usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. możliwości przenoszenia danych;
 6. sprzeciwu i wycofania zgody.

UWAGA: W przepisach dotyczących RODO zaznaczono wyjątki odnośnie żądania ograniczenia ich przetwarzania, np. nie możemy usunąć wszystkich wystawionych dla Państwa faktur gdyż to łamałoby obowiązek wynikający z ustawy o rachunkowości.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem właściwym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych W pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Ponadto pod poniższym ad resem Ko misja Europejska udostępnia internetowy sys tem rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR):
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Odbiorcy danych, państwa trzecie

Podejmujemy współpracę z podmiotami w celu realizacji usług dla naszych klientów, kontaktowania się, podejmowania działań marketingowych lub obsługi działania firmy. Dane mogą być udostępnione dostawcom, podmiotom obsługującym płatności, partnerom, podwykonawcom w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług. W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego zabezpieczamy takie dane standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy (zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt c) i d) RODO).

Profilowanie

Dzięki zautomatyzowaniu podejmowania decyzji dowiesz się o usługach dostosowanych do Twoich potrzeb i otrzymasz ofertę dla stałych klientów. Do profilowania analizujemy automatycznie informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej TEILE.COM, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje historyczne klikniętych linkach na stronie, informacje o rodzaju używanego urządzenia jak również rodzaju i wersji oprogramowania. Profilowanie może wykorzystywać zautomatyzowane przetwarzanie danych.

Wysyłanie zaproszenia do wystawienia opinii o zakupie

Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazili Państwo na to swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wówczas użyjemy Państwa adresu e-mail w celu przesłania do Państwa elektronicznego zaproszenia do ocenienia zakupu dokonanego w naszym sklepie. Wystawienie opinii/oceny odbywa się za pośrednictwem wykorzystywanego przez nas systemu opinii. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w wiadomości z zaproszeniem do wystawienia opinii.

Zaproszenia do wystawienia opinii mogą być wysyłane w naszym imieniu i na nasze zlecenie przez naszego usługodawcę – Trusted Shops, który świadczy dla nas usługi w tym zakresie. Trusted Shops współpracuje w tym celu z podwykonawcami z siedzibą w USA. W ramach tej współpracy zapewniony został odpowiedni stopień ochrony danych. Dalsze informacje dotyczące zasad ochrony danych w Trusted Shops znajdą Państwo tutaj. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące podstaw naszej współpracy z tym usługodawcą, prosimy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".

Pliki cookie i podobne technologie

Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie internetowej oraz umożliwić Państwu korzystanie z jej kluczowych funkcji, wykorzystujemy w tym celu narzędzia technologiczne, w tym tzw. pliki cookies. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (tzw. trwałe cookies). Wykorzystujemy technologie, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia prawidłowego i optymalnego korzystania z niezbędnych funkcji naszej strony internetowej (np. funkcja koszyka zakupowego). Technologie te przetwarzają dane takie jak np. Państwa adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. o zawartości koszyka zakupowego). Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty.

Ponadto wykorzystujemy również narzędzia technologiczne w celu wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy (np. w celu udowodnienia otrzymania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych), jak również w celu analityki internetowej i marketingu internetowego. Dalsze informacje na ten temat, w tym odpowiednie podstawy prawne przetwarzania danych, znajdują się w kolejnych sekcjach niniejszej polityki prywatności.

W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień w zakresie cookies.

Gdy na wykorzystywanie określonych narzędzi technologicznych została nam udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), może zostać ona wycofana przez Państwa w każdej chwili. W celu wycofania zgody proszę skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu kontaktowego wskazanego wyżej.

Wykorzystywanie plików cookies i podobnych narzędzi technologicznych w celach analityki internetowej i marketingowych

O ile wyrazili Państwo na to swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wykorzystujemy na naszej stronie internetowej wskazane poniżej pliki cookies i inne, podobne narzędzia technologiczne zewnętrznych usługodawców. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zakończeniu korzystania z danego narzędzia technologicznego, dane zebrane w ramach korzystania z tych narzędzi zostaną usunięte. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Państwa w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości odwołania zgody i Państwa prawa do sprzeciwu znajdują się w punkcie "Pliki cookie i podobne technologie". Dalsze informacje znajdą Państwo na stronach poszczególnych usługodawców. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy skontaktować się z nami.

Wykorzystywanie usług Google

Korzystamy z wskazanych poniżej narzędzi technologicznych firmy Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Informacje zbierane automatycznie przez technologie firmy Google dotyczące korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała dla USA decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. W przypadku gdy w ramach użycia narzędzi technologicznych Google dochodzi do przetwarzania Państwa adresu IP, wówczas dzięki włączonej anonimizacji IP Państwa adres jest skracany przed zapisaniem na serwerach Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google i tam skrócony. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych technologii Google opisanych w niniejszej polityce prywatności, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej z Google umowy o współadministrowanie danymi osobowymi zgodnie z art. 26 RODO. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google znajdą Państwo w polityce prywatności na stronie firmy Google.

Google Analytics

W celach analizy użytkowania naszej strony internetowej wykorzystujemy Google Analytics – narzędzie do analityki internetowej firmy Google, które automatycznie przetwarza w tym celu Państwa dane (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej) oraz tworzy na ich podstawie pseudonimowane profile użytkowników. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Państwa adres IP co do zasady nie jest łączony z innymi danymi zebranymi przez Google. Przetwarzanie danych w ramach usługi Google Analytics odbywa się na podstawie zawartej z Google umowy powierzenia danych.

Wykorzystywanie usług Facebook

Wykorzystujemy narzędzie Piksel Facebooka dostarczane przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Zakres wykorzystywanych przez nas funkcjonalności narzędzia Piksel Facebook został wskazany poniżej. Piksel Facebooka automatycznie gromadzi i zapisuje dane (Państwa adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, np. wizyta na stronie internetowej lub rejestracja do newslettera). Na podstawie tych danych tworzone są następnie pseudonimowane profile użytkowników. W tym celu podczas odwiedzin naszej strony Piksel Facebooka zapisuje w Państwa urządzeniu plik cookie, który za pomocą pseudonimowanego Cookie-ID umożliwia automatyczne rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas odwiedzania innych stron internetowych. Facebook będzie łączył te informacje z innymi danymi pochodzącymi z Państwa konta na Facebooku i wykorzystywał je do sporządzania raportów o aktywności na stronach internetowych oraz do świadczenia innych usług związanych z Państwa korzystaniem ze stron internetowych, w szczególności do celów personalizacji reklamy. Informacje gromadzone automatycznie przez technologie Facebooka dotyczące sposobu korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. W zakresie, w jakim przekazywanie danych do USA leży w naszej odpowiedzialności, nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Facebook znajdą Państwo w polityce prywatności firmy Facebook.

W ramach Facebook Analytics – na podstawie zebranych za pomocą narzędzia Piksel Facebooka danych dot. korzystania przez Państwa z naszej strony, tworzone są statystyki aktywności użytkowników na naszej stronie. Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. Analiza danych (statystyk dot. użytkowania strony) służy optymalizacji i uatrakcyjnieniu naszej strony internetowej.

Facebook Ads umożliwia nam reklamowanie naszej strony internetowej na Facebooku i innych platformach. Ustalamy parametry danej kampanii reklamowej. Facebook jest odpowiedzialny za dokładną realizację, a w szczególności za decyzję o wyświetleniu danej reklamy poszczególnym użytkownikom. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych funkcji i narzędzi, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o współadministrowanie danymi osobowymi zgodnie z art. 26 RODO. Wspólna odpowiedzialność ogranicza się do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebook Ireland. Nie obejmuje to późniejszego przetwarzania danych przez Facebook Ireland.

Integracja z Trusted Shops Trustbadge

W celu wyświetlenia naszego Znaku Jakości Trusted Shops, a także zebranych opinii klientów oraz oferty Trusted Shops dostępnej dla kupujących po dokonaniu zamówienia – z naszą stroną internetową zintegrowany jest Trustbadge firmy Trusted Shops. Integracja z Trusted Shops Trustbadge służy realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na optymalnym marketingu naszej oferty poprzez umożliwienie dokonania bezpiecznych zakupów. Trustbadge (tzw. identyfikator zaufania) i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy. Trustbadge jest oddawany do naszej dyspozycji w ramach usług CDN (Content-Delivery-Network). Trusted Shops GmbH korzysta w tym celu m. in. z usług dostawców z USA. Zapewniony jest przy tym odpowiedni poziom ochrony danych. W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera (pliki dziennika), zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępu/tzw. logi serwera) i dokumentuje wywołanie. Logi serwera są przechowywane w celu analizy luk w zabezpieczeniach i są automatycznie usuwane najpóźniej 90 dni po ich utworzeniu. Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops GmbH tylko wtedy, jeżeli po złożeniu zamówienia w naszym sklepie dobrowolnie zdecydują się Państwo na skorzystanie z produktów Trusted Shops lub uprzednio już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje umowne porozumienie zawarte pomiędzy Państwem a Trusted Shops. W tym celu następuje automatyczne pobranie danych osobowych z danych zamówienia. To, czy jako kupujący są Państwo już zarejestrowani w celu korzystania z produktów Trusted Shops jest sprawdzane automatycznie na podstawie neutralnego parametru – adresu e-mail szyfrowanego za pomocą kryptologicznego szyfrowania jednokierunkowego. Adres e-mail jest szyfrowany przed jego przekazaniem za pomocą wartości haszującej w taki sposób, aby nie mógł zostać odszyfrowany przez Trusted Shops. Po sprawdzeniu zgodności parametr jest automatycznie usuwany. Powyższe jest konieczne do realizacji celów wynikających z naszych i Trusted Shops prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zakresie realizowania usług powiązanych każdorazowo z konkretnym zamówieniem, tj. usługi ochrony kupującego (gwarancja Trusted Shops) oraz usługi wystawiania opinii o zakupie. Pozostałe informacje, w tym dotyczące Państwa praw, zawarte zostały w polityce prywatności Trusted Shops dostępnej powyżej oraz za pośrednictwem narzędzia Trustbadge.

Media społecznościowe: Facebook, Instagram, LinkedIn, Whatsapp

Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki (przyciski) serwisów społecznościowych. Wtyczki te są dostępne za pośrednictwem linka HTML, co zapewnia, że podczas odwiedzin naszej strony zawierającej takie wtyczki (przyciski), nie nawiązuje się automatycznego, bezpośredniego połączenia z serwerami operatora danego serwisu społecznościowego. Po kliknięciu na jeden z przycisków (wtyczkę) otworzy się nowe okno Państwa przeglądarki wyświetlające stronę danego serwisu społecznościowego, na której mogą Państwo zatwierdzić wykorzystanie danego przycisku, np. „Lubię to” lub „Udostępnij”.

Jeżeli udzielili Państwo w tym zakresie zgody danemu portalowi społecznościowemu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podczas odwiedzania naszego konta/profilu w wyżej wymienionych portalach społecznościowych, Państwa dane będą automatycznie gromadzone i przechowywane w celach analityki internetowej i marketingowych. Na podstawie tych danych tworzone są pseudonimowane profile użytkowników. Mogą one być wykorzystywane na przykład do umieszczania w obrębie portali społecznościowych oraz poza nimi tzw. spersonalizowanych reklam, które prawdopodobnie odpowiadają Państwa zainteresowaniom. W tym celu wykorzystywane są zwykle pliki cookie. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych przez poszczególne portale społecznościowe, jak również informacje dotyczące państwa praw i możliwości konfiguracji ustawień dot. prywatności, a także dane kontaktowe w celach złożenia zapytania opisane zostały w podlinkowanych poniżej politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych. Gdyby potrzebowali Państwo pomocy w tym zakresie, mogą Państwo skontaktować się również z nami. Facebook jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland („Facebook Ireland“). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące Państwa aktywności i sposobu korzystania z naszego fanpage'a w serwisie Facebook są z reguły przesyłane do serwera Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 w USA i tam zapisywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Przetwarzanie danych w ramach odwiedzin fanpage'a w serwisie Facebook odbywa się zgodnie z art. 26 RODO na podstawie zawartych wspólnych uzgodnień współadministratorów. Instagram jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook Ireland“). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące Państwa aktywności i sposobu korzystania z naszego konta fanpage'a w serwisie Instagram są z reguły przesyłane do serwera Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 w USA i tam zapisywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Przetwarzanie danych w ramach odwiedzin konta fanpage'a w serwisie Instagram odbywa się zgodnie z art. 26 RODO na podstawie zawartych wspólnych uzgodnień współadministratorów. LinkedIn jest serwisem społecznościowym oferowanym przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn“). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące Państwa aktywności i sposobu korzystania z naszego profilu w serwisie LinkedIn są z reguły przesyłane do serwera LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 w USA i tam zapisywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

* Pola wymagane